test to list

j b krygier jbkrygie at cc.owu.edu
Tue Mar 20 16:32:56 EST 2001


test to list

--
j  b  k r y g i e r

a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f g e o g r a p h y
o h i o w e s l e y a n u n i v e r s i t y
g e o l o g y  a n d g e o g r a p h y
d e l a w a r e  o h  4 3 0 1 5

pho 740 368 3622 | fax 740 368 3999

jbkrygie at cc.owu.edu | http://www.owu.edu/~jbkrygie/

More information about the ModLib mailing list